Om cupen

Mölndals UngdomsCup har en lång historia och spelades första gången 1989. Turneringen startades och arrangeras fortfarande av den lokala innebandyförening Mölndals IBF.

Tävlande klasser i Mölndals Ungdomscup spelas 21-23 April och Kämpande klasser 15-16 april 2023.

Tävlande klasser   

Nedanstående gäller de tävlanda klasserna. Bestämmelserna för Kämpande klasser hittar du under rubriken "Kämpande - bestämmelser"!

Spelform

Samtliga klasser lottas (om möjligt) i fyralagsgrupper där ettan och tvåan i varje grupp går vidare till A-slutspel, övriga lag går vidare till B-slutspel. Samtliga lag garanteras minst fyra matcher. Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att vid behov slå ihop klasser. Avsteg kan finnas med t ex femlagsgrupper och udda antal grupper som innebär att tredjeplacerade lag kan gå vidare till A-slutspel. Det framgår isåfall av spelprogrammet.

Klassindelning

Framgår av spelprogrammet.

Vi förbehåller oss rätten att slå ihop två åldersklasser om antalet anmälda lag blir för lågt. De berörda lagen kommer då att informeras. Vid eventuella avanmälningar i samband med detta betalas avgifterna tillbaka.

Speltider

Gruppspel samt B-slutspel:     2 x 15 minuter

A-finaler:                                     2 x 20 minuter

Sista minuten av den ordinarie speltiden i samtliga matcher d v s både grupp- och slutspel spelas med effektiv speltid.

Slutspel: Vid oavgjort tillgrips 5 min sudden death, sista minuten spelas med effektiv speltid. Är resultatet fortfarande oavgjort tillgrips straffavgörande enligt SIBFs Regelhandbok ”204 Staffslagsavgörande i samband med förlängning”.

Tävlingsregler

SIBFs och Västsvenska IBFs tävlingsbestämmelser och tävlingsföreskrifter gäller med eventuella undantag som beskrivs nedan.

Timeout är tillåtet endast under slutspelet och maximalt en gång per match och lag.

En spelare får endast vara registrerad och spela i ett lag i en och samma klass.

Kombinerade lag kan tillåtas efter klartecken av turneringsledningen. I tävlingsklasserna ställs krav på att laget deltagit i denna konstellation i säsongens seriespel.

Målvaktsbyte i periodpausen är möjligt för att ge första periodens målvakt möjlighet att spela ute i den andra perioden. Ombyte måste göras utan fördröjning av matchen för att undvika förseningar.

 

Placering i turnering avgörs enligt SIBFs regler för turneringsspel:

1.      Turneringsplacering avgörs genom antal poäng i aktuell grupp

2.      Vid lika poäng avgörs placering genom inbördes möte/n, det vill säga att
en ny tabell räknas fram med berörda lag

3.      Inbördes placering avgörs genom antal poäng

4.      Vid lika poäng avgörs placering genom inbördes målskillnad, det vill
säga skillnaden mellan antalet gjorda och insläppta mål

5.      Är målskillnaden lika placeras det lag främst som har gjort flest
inbördes mål

6.      Är lagen trots detta lika avgörs placering genom total målskillnad där
alla resultat i gruppen räknas

7.      Är målskillnaden lika placeras det lag främst som totalt har gjort flest
mål i gruppen

8.      Är lagen trots detta lika placeras det lag främst som har minst antal
utvisningsminuter i gruppen

9.      Är lagen trots detta lika sker lottning mellan de lag som ej kunnat
särskiljas


Protester

Protester skall inlämnas skriftligen till tävlingsjuryn. Protestavgift debiteras med 2 000 kr. Avgiften återfås om protesten godkännes.


ÅLDERSDISPENSER  -   NYA REGLER 2024

Inför 2024 års upplaga av Mölndals Ungdomscup har dispensreglementet uppdaterats, för att möjliggöra för lag som har blandade åldrar att delta i cupen. Arrangörens avsikt är inte att underlätta för "toppning" och vi utgår från att cupens nya reglemente respekteras av de deltagande lagen och använder det enligt arrangörens avsikt.

Regler
Åldersdispens kan nu sökas för max 5 spelare i truppen som får vara högst ett år äldre än den åldersklass laget spelar i. Samtliga spelare får deltaga i varje match.

OBS! En förutsättning för godkännande av en dispensansökan är att aktuell spelare under säsongen tillhört  och spelat matcher med det anmälda laget. Notera att ni tydligt i ansökan behöver skriva och därmed godkänna att spelaren tillhör ert lag. Om dispensreglerna missbrukas så kan det innebära att ni har med en okvalificerad spelare och därmed riskerar att uteslutas ur cupen.

En spelare med åldersdispens kan inte representera ett annat lag än det lag som dispensen gäller för.
Åldersdispenser godkännes av tävlingsledningen och spelare får endast vara maximalt ett år äldre än den åldersklass åldersdispensen gäller för. I äldsta juniorklassen är åldersdispenser inte tillåtna d v s seniorspelare kan ej erhålla dispens!

Dispensbekräftelse ska medtagas till varje match och ska, vid anmodan från motståndarlag eller domare, kunna uppvisas.

Yngre spelare får spela i äldre åldersklasser utan dispens. Flickor får spela i pojklag i samtliga klasser utan dispens så länge reglementet för åldersindelning följs.  


Dispensansökan

Åldersdispens måste sökas hos Mölndals Ungdomscup senast 7 dagar före cupstart. Ansökan görs i samband med att ni registrerar spelarna i deltagarförteckningen när ni är inloggade i Cup Manager på hemsidan. Är spelaren överårig kommer det upp en ruta där ni anger motivet till dispensansökan.

Om synnerliga skäl föreligger kan avsteg från ovan punkter göras via särskild dispens. Dessa dispenser debiteras 250 SEK per spelare och söks på samma sätt som ovan.

Frågor om dispenser besvaras på mejl: muc@m.cups.nu


Allmänt

Medtag egna bollar för uppvärmning.

Mölndals Ungdomscup är sanktionerad av Västsvenska Innebandyförbundet.


Ändringar i spelprogram

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra i spelprogrammet, gällande gruppindelning, tider och spelplaner. Lagansvarig informeras om gjorda ändringar. Följ gärna eventuella uppdateringar via turneringens hemsida www.muc.cups.nu!


Turneringsprotokollet

Uppgifter om spelare ska föras in i turneringsprotokollet av lagledningen före första match. Protokollet ska i god tid före matchstart lämnas till sekretariatet. Efter matchens slut hämtas signerat protokoll igen och tas med till nästa match. Samma protokoll följer alltså laget genom hela turneringen.


Glasögon

Vi rekommenderar alla lag att använda glasögon under matcherna. Spelare som deltar i tävling avsedd för åldersklasser med färglicenser 16 år eller yngre, ska bära godkända skyddsglasögon.  


Försäkringar

Ledare för respektive lag måste se till att samtliga deltagare är licenserade. Mölndals Ungdomscup ansvarar inte för skador, sjukdomar eller stölder.


Priser

Priser delas ut till samtliga lag som når A-final respektive B-final. Delas även ut till de två tredjeplacerade lagen under förutsättning att minst åtta lag deltar i slutspelet. Upplägget har valts då det kräver minst en vunnen match i slutspelet för att kunna erhålla pris.


Tävlingsledning

Tävlingsledningen för Mölndals Ungdomscup nås enklast via telefon, se nedan.


Tävlingsjury

·         Pontus Berger, Mölndals IBF  0761-60 39 99

·         Joakim Jögi, Lindome IBK      0733-76 00 07

·         Mikael Björk, Västsvenska IBF 0768-95 00 52

·         Bosse Cedersjö, Mölndals IBF 0708-48 14 00